Sueño de calíope

15

August
15 de Agosto de 2021 12:00 - 13:00 Praza Paradela

Data: Domingo 15
Lugar: Praza Paradela.
Hora:12:00h
Aforo 80 persoas

 

NORMAS

– Área definida con control de acceso
– Máscara obrigatoria
– Prohibido comer, beber e fumar na área delimitada
– Xel hidroalcohólico na entrada
Entrada non transferible

Tipo de entradaPriceUdsCarriño